English
 

8 / 155
HAKKIMIZDA

Anayasa’nın 112. maddesinin Başbakana yüklediği diğer Bakanların iş ve işlemlerinin denetim ve gözetimi ile sorumlu olma fonksiyonunu fiilen yerine getiren birim olan Teftiş Kurulumuz 1984 yılında kurulmuştur.  Başbakanlık Müfettişleri görevlerini Başbakanın emri ve onayı üzerine Başbakan adına ifa etmektedirler. Başbakanlık Teftiş Kurulu kuruluşundan bu yana, Teftiş ve soruşturma konularında zaman kaybının önlenmesi, takibin çabuklaştırılması, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi konularında önemli bir idari boşluğu doldurmaktadır.


MİSYON
Devlet sisteminin etkin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamuda şeffaflık ve hesapverilebilirliği artırmak amacıyla evrensel ilke ve uygulamalar ışığında denetim ve soruşturma yapmak, denetim sisteminin genel prensiplerini belirlemek ve ulusal ve uluslararası alanda çözüm önerileri getirmek.

VİZYON
Hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını kamuya yerleştiren, ulusal ve uluslararası alanda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sistemine yön veren dinamik, öncü bir kurum olmak.

Atama Kararı 
6. dönem yeterlilik sınavında başarı göstererek Başbakanlık Müfettişliğine atanan Müfettiş Yardımcılarına Başkakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus ARINCI'nın tebrik mesajı

AB Mali Yardımlarına İlişkin Usulsüzlük ve Dolandırıcılıkla Mücadele Semineri 
Kurulumuz ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve OLAF tarafından ortaklaşa düzenlenen Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde AB Fonlarına İlişkin Usulsüzlük ve Dolandırıcılıkla Mücadele konulu TAIEX Semineri 29-30 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Atama Kararı 
Başbakanlık Başmüfettişlerinden Harun TUNCER, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Sayın Beşir ATALAY'ın mesajı 
9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü" münasebetiyle Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Beşir ATALAY'ın mesajı.

AB Fonlarının Denetimi  

Atama 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Eski Başkanlarından, halen BDDK Kurul üyesi olarak görev yapan Mutalip Ünal Üstadımız BDDK İkinci Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Heyetinin Ziyareti 
BM Kalkınma Programı Heyeti Başbakanlık Teftiş Kurulunun Yolsuzlukla Mücadele konusunda üstlendiği rol hakkında bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye' ye geldi.

Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi 
Sn.Cemil Çiçek' in konuyla ilgili açıklamaları.

Yayınlanan Kitaplar 
Başbakanlık Başmüfettişi R. Bülent TARHAN'ın Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturulması Usulleri ile Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı adlı kitapları yayınlandı.

AFCOS Hk 
05 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulumuz Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon birimi olarak görevlendirilmiştir.

Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi Yayınlandı 
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi 22 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Başbakanlık Merkez Bina Zemin Kat No:11 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0312 422 24 00   Faks : 0312 422 24 99   E-Posta : teftis@basbakanlik.gov.tr