English
 

3 / 6
HAKKIMIZDA

Anayasa’nın 112. maddesinin Başbakana yüklediği diğer Bakanların iş ve işlemlerinin denetim ve gözetimi ile sorumlu olma fonksiyonunu fiilen yerine getiren birim olan Teftiş Kurulumuz 1984 yılında kurulmuştur.  Başbakanlık Müfettişleri görevlerini Başbakanın emri ve onayı üzerine Başbakan adına ifa etmektedirler. Başbakanlık Teftiş Kurulu kuruluşundan bu yana, Teftiş ve soruşturma konularında zaman kaybının önlenmesi, takibin çabuklaştırılması, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi konularında önemli bir idari boşluğu doldurmaktadır.


MİSYON
Devlet sisteminin etkin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamuda şeffaflık ve hesapverilebilirliği artırmak amacıyla evrensel ilke ve uygulamalar ışığında denetim ve soruşturma yapmak, denetim sisteminin genel prensiplerini belirlemek ve ulusal ve uluslararası alanda çözüm önerileri getirmek.

VİZYON
Hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını kamuya yerleştiren, ulusal ve uluslararası alanda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sistemine yön veren dinamik, öncü bir kurum olmak.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Başbakanlık Merkez Bina Zemin Kat No:11 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0312 422 24 00   Faks : 0312 422 24 99   E-Posta : teftis@basbakanlik.gov.tr