English
 

18 / 119

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı

R. Bülent TARHAN (Başbakanlık Başmüfettişi)

Adalet Yayınevi, Ocak 2010, 646 sayfa, roman boy

TEPAV, TESEV, TÜSİAD, TOBB, İstanbul Barosu, Beyaz Nokta Vakfı gibi sivil insiyatiflerin yaptığı saha araştırmaları yolsuzluğun boyutuyla ilgili önemli bulgular içeriyor. Uluslararası Saydamlık Örgütü nün (Transparency International) yayımladığı Yolsuzluk Algılama Endekslerinde (CPI) son yıllarda görece bir iyileşme görülmesine karşın yolsuzluk bir temel sorun olarak gündemdeki yerini koruyor. Yolsuzlukla mücadele bağlamında değişik alanlarda çok sayıda inceleme ve araştırma yapılmasına karşın ülkemizdeki yolsuzlukla mücadele mevzuatını tüm boyutlarıyla derleyen ve yararlanmak isteyenlere sistematik bir bakış açısıyla sunmayı amaçlayan bir çalışmanın eksikliği ortadadır. Bu kitap, söz konusu eksikliği kısmen de olsa gidermek amacıyla yayımlanmakta ve yolsuzlukla mücadele alanındaki doğrudan ve dolaylı ulusal ve uluslar arası mevzuat ilk kez bir araya getirilmektedir.

Saydamlıkla ve iyi yönetişimle bağlantılı mevzuatın yolsuzlukla mücadeleyle de bağlantılı olduğu düşüncesiyle bu kitap kapsamında, örneğin bilgi edinme ve mali yönetim mevzuatı yada Sermaye Piyasası Kanunun içeriden öğrenenlerin ticareti yle ilgili hükümleri gibi geniş bir mevzuat yelpazesine yer verilmiştir. Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin seçiminde ağırlıklı olarak 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele sözleşmesinin yolsuzluk suçu saydığı suçlar ve bağlantılı hükümler esas alınmıştır. Yolsuzlukla mücadele alanında Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler kapsama alınmış; diğer uluslararası belgelerden (örneğin kara parayla mücadele alanındaki en önemli örgüt olan FATF ın tavsiyeleri gibi) önemli görülenlere de kitapta yer verilmiştir.

Öte yandan, hükümetlerin yayımladığı yolsuzluğa karşı eylem planları, yolsuzlukla mücadele literatüründe bir anlamda mevzuat kabul edilmekte ve çok önemsenmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi tarafından -Hollanda ve Norveç Dışişleri bakanlıklarının katkılarıyla- hazırlanan Yolsuzluğa Karşı Küresel Program (The Global Programme Against Corruption, Anti-Corruption Toolkit) isimli kitabın 141-146 ncı sayfaları arasında -altı sayfa- yolsuzlukla mücadele planlarının önemi ve evrensel özellikleri anlatılmaktadır. Bu nedenle; 57. Hükümet tarafından yayımlanan “Türkiye de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi” isimli eylem planı ile 58. Hükümet döneminde yayımlanan “Acil Eylem Planı”nın ilgili bölümü kitap içeriğinde yer almıştır. Ayrıca yolsuzlukla mücadele bağlamındaki Başbakanlık genelgeleri ile TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Raporunun “Yolsuzlukla Mücadele Önlemleri ve Yöntemleri” ve “Sonuç ve Öneriler” başlıklı bölümlerini de kitapta bulabilirsinizBAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Başbakanlık Merkez Bina Zemin Kat No:11 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0312 422 24 00   Faks : 0312 422 24 99   E-Posta : teftis@basbakanlik.gov.tr